Social responsibility

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГО

     Та бид энэ нийгмийн нэгж хэсэг бөгөөд цаашлаад байгууллага гэсэн нэрийн дор нэгдэж ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх замаар нийгмийн үйл явцад шууд болон шууд бус байдлаар нийгмээс тодорхой хэмжээгээр ашиг хүртэж байдаг. Тийм учраас Маррий майнинг сервисес ХХК нь Нийгэм гэсэн ойлголтод хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэнд, боловсрол, бизнесийн орчин зэргийг хамруулан ойлгож Нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэхийг зорьдог. Ингэхдээ Монгол Услын хууль холбогдох хууль тогтоомжуудын хүрээнд хариуцлагатай, ёс зүйтэй, эрх тэгш байх бизнесийн зарчмуудыг баримтлан нийгмийн сайн сайхан, улс орны эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэрээ оруулахын төлөө ажилладаг. Бид дараах үндсэн чиглэлүүдээр команийн нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж өөрсдийн хувь нэмэрийг оруулах болно. Үүнд:

 • Байгаль орчин
 • Эрүүл мэнд
 • Боловсрол
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Нийгмийн тэгш боломж

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх ажлуудын хураангуй

 

 • Эх нялхасын эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж хандивлах
 • Түлэнхийн үндэсний төвийн барилгын ажилд өөрсдийн хийж чадах зүйлээр туслах   
 • Ажилтнууддаа чиглэсэн эрүүл мэндийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

 

 

 • Чанартай, үнэ цэнэ шингсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэх
 • Бизнесийн үйл ажиллагаанд шударга, ил тод, нээлттэй зарчим баримтлах
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй, тусгай хэрэгцээт иргэд болон ТББ-д дэмжлэг үзүүлэг, хамтран ажиллах
 • Өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан нөү хау шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэх
 • Мон Солонгосын коллежтой байгуулсан гэрээг чанаржуулах
 • Сургалтын танхим тохижуулж өгөх / Сургалтын багаж тоног төхөөрөмж авч өгөх
 • Дадлагжигч хөтөлбөрйиг сайжуурлах
 • Төгсөгчдийг ажлын байраар хангах

 

 • Хог хаягдлаа ангилан ялгадаг болох
 • Өөрийн үйлдвэрийн хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж эхлэх /тоосжилт, хортой хог хаягдал, дуу чимээ/
 • Мод тарих ажлыг тогтмол зохион байгуулах
 • Бүх нийтийн хөдөлгөөнд дуу хоолойгоо хүргэх, оролцоогоо нэмэгдүүлэх